Det sker

Film og spisning - i december, januar og februar kl. 17 / 19


Traditionen tro samarbejder Bolbro Bibliotek og Brugerhuset om en eftermiddag med film og spisning. Glæden ved at se film sammen og efterfølgende at snakke om oplevelsen er værdsat. Vi håber, at arrangementet kan blive afviklet. 

Filmen er gratis. Prisen for maden er kr. 60,-  Tilmelding nødvendig.


Datoen følger.


Kontant betaling i caféen, evt. via mobilpay. Tilmelding


Syng Sammen - så snart det er muligt


Syng sammen kl. 15:00 - 16:30


Vi har hyret en korleder til at spille klaver og vælge sangene. Kom og vær med, der er ingen krav til sangstemmerne så alle kan deltage. Tilmelding er nødvendig

Prisen er kr. 30,-


Midtvejs bliver en pause med kaffe/te og kage.

Der kan være max. antal deltagere, hvorfor tilmelding er en fordel.


Kontant betaling i caféen, evt. via mobilpay eller via netbank Tilmelding


Fællesspisning - så snart det er muligt


Fællesspising 17:00 - 20:00

Pris kr. 75,-


Frivilliggruppen fra køkkenet står for tilberedningen af menuen.


Vi gør  opmærksom på, at du først er tilmeldt, når du har betalt.


Kontant betaling i caféen, evt. via mobilpay eller via netbank

Tilmelding